į pradžią turinys susisiekite  
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai

Siekiant užtikrinti darbų saugos teisinį reglamentavimą, būtina gerai išmanyti įstatymus ir poįstatiminius aktus, nutarimus. Todėl  įmonės vadovas didelį dėmesį turi skirti būtinų dokumentų parengimui ir pasirūpinti atitinkamomis instrukcijomis, ženklais bei žurnalais.

 

Instrukcijos įmonėje rengiamos darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, gamybos procesams atlikti. Instrukcija turi būti peržiūrėta, pakeista, papildyta ir iš naujo patvirtinta įsigaliojus naujiems ar pakeistiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams; įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ir tyrimo metu paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas; keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti, naujas medžiagas, žaliavas ir kitais darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti aktualiais atvejais.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai rengiami ir tvirtinami prieš pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus.

 

Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavestą darbą. Kai darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktavimo metu suteiktų žinių, kad jis galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokymo įstaigose, kurios vykdo mokymą.

 

Darbdavio įsakymu, potvarkiu ar kitu dokumentu patvirtinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai norminiai teisės aktai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai darbuotojams yra privalomi, be to, su jais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 

Turite klausimų?     

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com