į pradžią turinys susisiekite  
Kvalifikacijos tobulinimas darbų saugos klausimais

Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdaviams atstovaujantys asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kvalifikaciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Šiuos darbuotojus kelti kvalifikacijos siunčia darbdavys. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų. 

 

Kvalifikacijos tobulinimas pažymimas valstybės institucijų ir įstaigų, profesinio mokymo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose arba, jei tokie pažymėjimai neišduodami, kvalifikacijos tobulinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais apskaitos lape, kuriame nurodomas darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto arba darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, vardas ir pavardė, valstybės institucijos, įstaigos, profesinio mokymo teikėjo pavadinimas ir atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė, kursų, seminaro ar praktinio mokymo pavadinimas ir trukmė ir yra valstybės institucijos, įstaigos, profesinio mokymo teikėjo atsakingo asmens parašas.

 

Turite klausimų?      

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com