į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Informacija įkelta 2019-04-29

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu pakeistas Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

 

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimas Valstybinėje darbo inspekcijoje gali būti vykdomas ne tik VDI teritoriniuose skyriuose bet ir kitose žinių patikros vietose.

 

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. EV-108, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05942, įsigalioja 2019-05-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c89106f05c4411e98b599e654d7d03a0

 

Informacija įkelta 2019-04-26

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtinta Pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams elektroninio inspektavimo teminė ataskaita (toliau – Teminė ataskaita).

 

Nustatyta, kad stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams turi pateikti valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu būdu iki 2019-05-31.

 

Minėtą informaciją turi pateikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra:

– bendrosios paskirties ligoninių veikla;
– specializuotųjų ligoninių veikla;
– reabilitacijos ligoninių veikla;
– slaugos ligoninių veikla;
– stacionarinė slaugos įstaigų veikla;
– stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla;
– stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla.

 

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams
(2019-04-23 Nr. EV-119, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06590, įsigalioja 2019-04-24)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edbda7c0659611e99676cb74c51fe1f4