į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Informacija įkelta 2021-08-04

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė beveik 2000 įmonių sąrašą, kurios bus tikrinamos elektroninio inspektavimo būdu, apie psichosocialinės rizikos vertinimo ir mobingo darbe prevencijos atitiktį teisės aktuose nustatytus reikalavimus iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Įmonių sąrašas:

https://www.vdi.lt/PdfUploads/PSMOB_s%C4%85ra%C5%A1as.pdf?fbclid=IwAR2_Z1E4s-vtDxYIdxzr1kXz67gQfS8AHFRDX2QKUvPjGYkm8i-pIeLVoAo

 

Informacija įkelta 2021-03-27

 Nuo šiol profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atskiroms grupėms bus privalomi

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siol-profilaktiniai-tyrimai-del-covid-19-ligos-atskiroms-grupems-bus-privalomi

 

Informacija įkelta 2021-03-18

 

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas (2021-03-16) 

https://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=3234

 

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

(2021-03-10 Nr. EV-59, TAR, 2021-03-10, kodas 2021-04983, įsigalioja 2021-03-11)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a369fc20819e11eb9601893677bfd7d8

 

Informacija įkelta 2021-01-06

 

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
Keičiasi pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe teikimas (2020-12-29)  

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3105

 

Informacija įkelta 2021-01-06

 

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2020-10-14 Nr. 1114, TAR, 2020-10-15, kodas 2020-21462, įsigalioja 2020-10-16)
Nuo 2021-01-01 minimalioji mėnesinė alga 642 eurai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5aa4aa00ec311ebb74de75171d26d52 

 

Informacija įkelta 2020-11-05

 
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1216, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22875, įsigalioja 2020-11-04)  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2abb9c01dc811ebb0038a8cd8ff585f


Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2191, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20813, įsigalioja 2020-10-07)
Privalomo sveikatos tikrinimo aprašo pakeitimas aktualus ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu įdarbinamiems asmenims 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa867da0079e11ebb74de75171d26d52


Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-824, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19000, įsigalioja 2020-09-11) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f560fa0f2ce11eaa12ad7c04a383ca0

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-825, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19001, įsigalioja 2020-09-11) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b6e1ff0f2ce11eaa12ad7c04a383ca0

 

Informacija įkelta 2020-04-29

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas:
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. A1-330, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08233, įsigalioja 2020-05-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23ef70d0832311eab005936df725feed
Kadangi nuo 2020-05-01 panaikintas Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pavojingų darbų sąrašas, Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose išbrauktos nuorodos į Pavojingų darbų sąrašą
Nustatyta, kad darbuotojai, kuriems darbdavio sprendimu nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, tarp jų ir darbuotojai, paskirti naudoti potencialiai pavojingus įrenginius, mokomi ir jų žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 4 dalis

 

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas:
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V- 416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-20 Nr. EV-100, TAR, 2020-04-20, kodas 2020-08226, įsigalioja 2020-04-21)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5851e630830c11eab005936df725feed
Kadangi nuo 2020-05-01 panaikintas Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pavojingų darbų sąrašas, Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų 1 priedo 2 punkto 7 pastraipoje panaikintas reikalavimas nurodyti darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus įmonėje, skaičių

 

Vyriausybės nutarimas:
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 377, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07964, įsigalioja 2021-01-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c3af5c07fae11eab005936df725feed

 

Vyriausybės nutarimas:
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 376, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07963, įsigalioja 2020-05-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c1bae007fad11eab005936df725feed

 

Vyriausybės nutarimas:
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-04-15 Nr. 375, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07962, įsigalioja 2020-05-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/117743c07fad11eab005936df725feed
Nuo 2020-05-01 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimu (2019-11-23 Nr. XIII-2553) atsisakyta nuostatos, kad pavojingų darbų sąrašas tvirtinamas Vyriausybės nutarimu.
Panaikinus pavojingų darbų sąrašą, konkretus pavojus darbe nustatomas atliekant profesinės rizikos vertinimą įmonėje

 

Informacija įkelta 2019-10-20

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad šių metų spalio-lapkričio mėnesiais vykdys medienos apdirbimo įmonių elektroninį inspektavimą.

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas:

https://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=2560

 

Informacija įkelta 2019-08-21

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. A1-382/V-784, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11241, įsigalioja 2019-07-09)

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8cb45d0a14011e9b474d97de297fe08 

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. EV-234, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12767, įsigalioja 2019-08-03)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf230a90b4f611e98451fa7b5933515d

 

Informacija įkelta 2019-04-29

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu pakeistas Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

 

Šiuo pakeitimu nustatyta, kad žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimas Valstybinėje darbo inspekcijoje gali būti vykdomas ne tik VDI teritoriniuose skyriuose bet ir kitose žinių patikros vietose.

 

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. EV-108, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05942, įsigalioja 2019-05-01)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c89106f05c4411e98b599e654d7d03a0

 

Informacija įkelta 2019-04-26

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtinta Pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams elektroninio inspektavimo teminė ataskaita (toliau – Teminė ataskaita).

 

Nustatyta, kad stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams turi pateikti valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu būdu iki 2019-05-31.

 

Minėtą informaciją turi pateikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos, kurių pagrindinė ekonominė veikla arba viena iš ekonominių veiklų yra:

– bendrosios paskirties ligoninių veikla;
– specializuotųjų ligoninių veikla;
– reabilitacijos ligoninių veikla;
– slaugos ligoninių veikla;
– stacionarinė slaugos įstaigų veikla;
– stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla;
– stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla.

 

Teisės aktas:

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams
(2019-04-23 Nr. EV-119, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06590, įsigalioja 2019-04-24)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edbda7c0659611e99676cb74c51fe1f4