į pradžią turinys susisiekite  
Privalomas deklaracijos pateikimas VDI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu (Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai (2013 09 11 Nr. V-356, Žin., 2013 09 18, Nr. 98-4885)) patvirtintas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas. 

 

Informaciją teikia visi Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (toliau – darbdaviai), vykdantys veiklą, kurių dirbantieji gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais (valstybės tarnautojai) susijusias pajamas.

 

Darbdavys visiškai atsako už Elektroniniame pranešime pateiktų duomenų teisingumą ir jo pateikimą Valstybinės darbo inspekcijos nustatytais terminais.

 

Darbdavys, dėl objektyvių priežasčių neturintis techninių galimybių privalomus pranešimus Valstybinei darbo inspekcijai teikti elektroniniu būdu, gali juos pateikti rašytiniu būdu.

 

Turite klausimų?   

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com