į pradžią turinys susisiekite  
Mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
 • „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais". Minimalus išsilavinimas: nenustatyta.
 • „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse". Minimalus išsilavinimas: aukštasis.
 • „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse". Minimalus išsilavinimas: aukštasis.
 • „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse".  Minimalus išsilavinimas: aukštasis.
 • „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: aukštasis.
 • „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: vidurinis.
 • „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: vidurinis.
 • „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: aukštasis.
 • „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: vidurinis.
 • „Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse“. Minimalus išsilavinimas: vidurinis.

Asmenims, baigusiems mokymo programas, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI).

 

 • Įmonės vidinių padalinių vadovų (darbdavio įgaliotų asmenų)
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai
 • Asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėjė, kvalifikacijos tobulinimo kursai (50 val./5 m.)
 • Dirbančio su krovinių kėlimo mechaniniais, iš jų savaeigiais automobiliniais, elektriniais krautuvais ir vežimėliais
 • Dirbančio su automobiliniais keltuvais
 • Dirbančio nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų (iki 5 t.) operatoriumi
 • Naftos produktų įrenginių operatoriaus
 • Atliekančio krovinių kabinėjimo (stropavimo) darbus
 • Atliekančio kritimo pavojų keliančius darbus ir (ar) vykdančio aukštalipių darbus (aukščiau kaip 5 m, kai pagrindinė apsaugos priemonė yra kūno saugos nuo kritimo diržas)
 • Dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir sprogioje aplinkoje
 • Vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose
 • Dirbančio šuliniuose ir uždarose ertmėse
 • Tvarkančio krovinius rankomis
 • Dirbančio su autoklavais (slėginiais indais)
 • Dirbantiems su nemechanizuotos pastūmos įrenginiais (medienos ir metalo apdirbimo staklėmis)
 • Kiti specifiniai mokymai, adaptuoti pagal įmonės vykdomos veiklos specifiką (konsultuotis telefonu)

Prašome registruotis į mokymus skambinant žemiau nurodytais tel. numeriais arba el. paštu.

 

Turite klausimų?      

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

 dskonsultacijos@gmail.com