į pradžią turinys susisiekite  
Pirmos pagalbos mokymai

Pirmos pagalbos mokymai organizuojami pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490)

 

Darbdaviai turi užtikrinti, kad žemiau išvardintų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

 

Privalomieji pirmosios pagalbos suteikimo mokymai skirti:

  • Statutiniams valstybės tarnautojams;
  • Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams;
  • Darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojams, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistams;
  • Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams;
  • C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams;
  • Asmenims, kurių veikla susijusi su ginklais;
  • Gelbėjimo tarnybų darbuotojams.

 

Turite klausimų?   

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com