į pradžią turinys susisiekite  
Priešgaisrinės saugos mokymai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis - supažindinti objektų vadovus, atsakingus asmenis su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

 

Organizuojami mokymai pagal „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą", (valst. kodas 296186205).

 

Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams ir atsakingiems asmenims mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą. Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jį privaloma turėti.

 

Turite klausimų?   

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com