į pradžią turinys susisiekite  
Profesinės rizikos vertinimas

Profesinė rizika – pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio. 

 

Profesinės rizikos vertinimo tikslas – ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta, siekiant pagerinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintais Profesinės rizikos vertinimo nuostatais.

 

Profesinės rizikos įvertinimas padeda užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, darbuotojo sveikatos išsaugojimą, sužinoti realią darbo sąlygų būklę, gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas. Jūs sužinosite, kuriose darbo vietose rizika nepriimtina, o kuriose priimtina ar toleruotina, kur reikia įdiegti kolektyvines apsaugos priemones ar darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

 

Prieš atliekant profesinės rizikos vertinimą, labai svarbu su specialistų pagalba identifikuoti rizikos veiksnius, nustatyti vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių.


Atlikus profesinės rizikos vertinimą paaiškėja, ar darbuotojai dirba tinkamomis sąlygomis, t.y. ar neviršijami norminiuose teisės aktuose nustatyti leistini dydžiai: ar darbuotojai nedirba triukšmingoje aplinkoje, ar nėra veikiami cheminių veiksnių, ar darbo vieta pakankamai apšviesta ir pan.
 

 

Turite klausimų?   

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

dskonsultacijos@gmail.com