į pradžią turinys susisiekite  
Neformalūs darbų saugos mokymai

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) mokymai:

 • Įmonės vidinių padalinių vadovų (darbdavio įgaliotų asmenų)
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai
 • DSS specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai (60 val./5 m.)

Pavojingus darbus dirbančių darbuotojų mokymai:

 • Dirbančio su krovinių kėlimo mechaniniais, iš jų savaeigiais automobiliniais, elektriniais krautuvais ir vežimėliais
 • Dirbančio su automobiliniais keltuvais
 • Dirbančio nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų (iki 5 t.) operatoriumi
 • Naftos produktų įrenginių operatoriaus
 • Atliekančio krovinių kabinėjimo (stropavimo) darbus
 • Atliekančio kritimo pavojų keliančius darbus ir (ar) vykdančio aukštalipių darbus (aukščiau kaip 5 m, kai pagrindinė apsaugos priemonė yra kūno saugos nuo kritimo diržas)
 • Dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir sprogioje aplinkoje
 • Vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose
 • Dirbančio šuliniuose ir uždarose ertmėse
 • Tvarkančio krovinius rankomis
 • Dirbančio su autoklavais (slėginiais indais)
 • Dirbantiems su nemechanizuotos pastūmos įrenginiais (medienos ir metalo apdirbimo staklėmis)
 • Kiti specifiniai mokymai, adaptuoti pagal įmonės vykdomos veiklos specifiką (konsultuotis telefonu)

 

Turite klausimų?      

          +370 670 73205

          +370 673 23094

          +370 673 05748

 

 dskonsultacijos@gmail.com